ޚަބަރުސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލް އާސިފް ހިމެނޭގޮތަށް ރޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރު ކުރި 12 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އާދަމް އާސިފް ހިމެނޭގޮތަށް ރޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރު ކުރި 12 މީހުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ވަކީލް އާސިފް ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނީ އިންޒާރެއް ދިނުމަކާ ނުލަ އެވެ. އާސިފް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ޖަނަވަރީ މަގުންނެވެ.

މި ހައްޔަރުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ މެދުގައި ވަނީ ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އާސިފް ހައްޔަރުކޮށްފައި މިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ކްލައިންޓުން ތަމްސީލުކުރާ ވަކީލުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދޭކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ތައް އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އާސިފް ހައްޔަރުކުރުމަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެމީހުންގެ ކްލައިންޓުންގެ ހައްގުގައި ތެދުވާ ވަކީލުންނަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ މަގްސަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އާސިފް ހައްޔަރުކުރުމަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަރައިގަތުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަން ޕީޕީއެމްގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވެ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button