ޚަބަރުސިޔާސީ

މިއަދުވެސް މުހައްމަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ އެކްޝަން ޑިޕާޓުމެންޓުގެ ޗެއަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ.

”ބޮންތި“ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ އޭނާ ފްރޭމް ކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނުގައި އޭނާ ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓަރެއްގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ މުހައްމަދު މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ދޫކޮށްލީ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ވަރަށް ހެކި ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ކޯޓަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެވެ.

މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއި އެޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ހިމޭންކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ މައްސަލައެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އަންނައިރު މުހައްމަދުގެ މައްސަލައަކީ މިކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސާލުކަމަށް އިދިކޮޅުން ދެކެއެވެ.

އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާއި އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ޓެރަރިޒަމާއި ގައުމިއްޔަތު ފަދަ ދޮގު ދައުވާތައް ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އަދުލު އިންސާފާއި ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހައްމަދާއި އޭނާ ފަދަ އެހެން ބޭފުޅުން އަދިވެސް ތިއްބެވީ ވަރުގަދަކޮށްކަމަށް ”ބޮންތި“ އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ގާނޫނުގެ ވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button