ޚަބަރު

މެންބަރު ރިޒާގެ މައްޗަށް ޢައިބަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކޮށްފި

ކެންސަރު ބަލީގައި 22 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލް ކުރައްވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ޢައިބަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ކޮށްފިއެވެ.

މެމްބަރު ރިޒާ އަވަހާރަވިއިރު ކެންސަރު ބައްޔަށް މެލޭޝިއާގައި ގެންދެވީ ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ.

ރިޒާގެ ކަށު ނަމާދު ކުރުން ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު މެލޭޝިއާ ގަޑިން 10:00 ގައި ޖަލާން ޕީޖޭޔޫ 8/6، ދަމަންސަރާ ޕަރްދާނާ، 47820 ޕެޓަލިންގް ޖަޔާ، ސެލެންގޯރުގައި ހުންނަ ސުރާއު ޕަރްދާނާ މިސްކިތުގަ ކޮށްފައެވެ. އަދި ކަށުނަމާދުގައި ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މަރްޙޫމް ރިޒާއަކީ ޕީޕީއެމްގެ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ އަޑެކެވެ. އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާއި އެކުވެރިންގެ ފަރާތުން އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނދާންވާނެއެވެ.

ޕީޕީއެމުން ވަނީ މެމްބަރުގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ރައްދުކޮށް، އޭނާގެ ފުރާނައާއި ޕާޓީއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button