ޚަބަރުސިޔާސީ

އެމްޑީއޭ ރައީސް އިބްރާހީމާ ދުރަށް ޖެހި ޕީޕީއެމާ ގާތަށް!

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރާނެ ކަން އިއުލާންކޮށް، އެމްޑީއޭގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބުމުން ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކުރި މަސައްކަތް އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީއޭއިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްޑީއޭގެ އެތެރޭގެ މަސްދަރުތަކުން ބުނެ އެވެ.

މިއީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ލީޑަރުންނާއި އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝިޔާމްގެ މެދުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އެމްޑީއޭގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމަށް ސީރިއަސް ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ ގެންގުޅުމަކަށް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއާއި، ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނިމާލް އާއި، ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އާއި، ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނާއި، ޕީއެންސީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އާއި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ އެމްޑީއޭއިން ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ކޯލިޝަން ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ ކަމުގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ރައީސްކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އެމްޑީއޭގެ ރައީސް ޝިޔާމަކީ ވަރަށް ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެއްވެސް ޕާޓީއަކާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ޕީޕީއެމުން ވިސްނާނަމަ އެމްޑީއޭ ވެގެންދާނީ އިސްކަންދޭ ބައިވެރިއަކަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރު ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button