ޚަބަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހަކު ވެހިކަލެއްގެ ޑިކީއަށް ލައިގެން ގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޑީއީޑީ) އިން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަބަދަފެހި މަގުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ.

ފުލުހުން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ ޖިޕެއްގެ ޑިކީގައި މީހަކު ކަސްތޮޅު އަޅައިގެން ބަހައްޓާފައި ހުރި އިރު، ބޮޑު ހަތަރު ފޮށި ވެސް ވަނީ ވެހިކަލަށް ބަރުކޮށްފަ އެވެ. ސާދާ ހެދުން އަޅައިގެން ތިބި އޮފިސަރުން އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް އެމީހާ ޑިކީގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާމަންޒަރު ފެނުމުން ބައެއް މީހުން ވަނީ ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަންނަނީތޯ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ.

އެ ރެއިޑް އޮބްޒާވް ކުރުމަށް މީޑިއާތަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދެފުށް ފެންނަ އަދި ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި އިތުރުވެ، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް މިފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button