ޚަބަރުސިޔާސީ

އިދިކޮޅުގެ ”ތިޔަހެން ނުވިއްކޭނެ“ އިހުތިޖާޖު ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

ދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ބިން ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖެއް އިންތިޒާމު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުއަހުމަދު ޝިޔާމާއި އެޕާޓީގެ ހަރަކާތު ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ އަދި ސެނެޓަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ އިތުރުން އެޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފާއި ސެނެޓަރު އިބްރާހިމް ރައްޒާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބިން ނުއަގުގައި ބިދޭސީންނަށް ވިއްކާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިއީ ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ހިޔާނާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ބިންނުވިއްކޭނެ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ 24 ވާ ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި ހުއްދައަށް ޕީޕީއެމުން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖެއް ކުރުމަކީ ގާނޫނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުން ފުލުހުން އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވަނީ މި މުޒާހަރާގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ބައިވެރިވެ، ރާއްޖޭގެ ބިން ދިވެހިންގެ ބިން ކަމުގައި ދަމަހަައްޓަން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމުން އެ މުޒާހަރާއަށް ”ތިޔަހެން ނުވިއްކޭނެ“ ގެ ނަމެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި މުޒާހަރާގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ސަރުކާރަށް އިއްވުން ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމުން ދާދި ފަހުން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގާފައިވާއިރު، އެ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޕީޕީއެމުން ދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ތާއީދާއެކު ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޕީޕީއެމުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހުތިޖާޖަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ އަޑު އިއްވައި، ބިން ވިއްކާލާ މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެކެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައި، ދިވެހި ބިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ދެމިއޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުން ދެކެ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button