ޚަބަރުސިޔާސީ

މިރޭގެ މުޒާހަރާގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކާ މެދު ފުލުހުން އަނިޔާވެރިވެ، 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި!

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ އެކްޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ޗެއަރ އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ހިމެނޭ ގޮތަށް 15 މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރީ ސޯސަން މަގު މަޖީދީ މަގު ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިންނެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަ އަންހެނުންނާއި ނުވަ ފިރިހެނުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރި ސީދާ ސަބަބެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

މި އިހުތިޖާޖަކީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިނިވަން ކުރުމަށް އަޑުއުފުލަމުން ގެންދާ، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޕާޓީއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިހުތިޖާޖެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޕީޕީއެމުން އަންނަނީ ރައީސް ޔާމީން ދެވަނަ ފަހަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ގުޅޭ ޝަރީއަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔަމުން ނެވެ. ޕީޕީއެމުން ދެކޭގޮތުގައި އެ މައްސަލައަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކާއި ސެނެޓަރެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހައްޔަރުކުރުމުން ޕީޕީއެމް އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ދެކެއެވެ. ޕީޕީއެމުން ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ކޯޓު މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ރައީސް ޔާމީނާ މެދު އިންސާފުވެރިކަމާއި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ބާރު އެޅުމަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕޯލަރައިޒޭޝަނާއި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ. ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ދެމި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ، ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތާ މެދު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފަ އެވެ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button