ޚަބަރު

އިންޑިއާ ނޭވީގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ ވައްދައިފި

”އައިއެންއެސް އިންވެސްޓިގޭޓާ“ ނަމުން ދެވިފައިވާ އިންޑިއާ މިލިޓަރީގެ ނޭވީ މަނަވަރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް އައިސްފައިވާކަން އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ޔަގީންކޮށްދީ އެ މަނަވަރު ރާއްޖެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ މި މަނަވަރު ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ 3 ވަނަ ފަހަރަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ހައިޑުރޯގރަފީ ސާވޭ ކުރުމަށް އެހީ ވުމަށް ކަމުގަައެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނޫ އިގްތިސާދުގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕުލޭނަށް އެހީވުމަށެވެ.

މިހެން އިންޑިއާއިން ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް އިދިކޮޅު އެންމެބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމުގައިވާ ޕީޕީއެމްއިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ އިންޑިއާ މަނަވަރު ތަކާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ ސަރުކާރާ ހަދާފައިވާ ސިއްރު އެގްރީމެންޓު ދަށުން ރާއްޖެ އޮކިޕައި ކުރަން ގެނެވޭ އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އެސެޓް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމުގެ ނަމުގައި ސިއްރު ކުރެވިފައިވާ ގިނަ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާތީ އެެއްވެސް ޓުރާންސްޕޭރެންސީއެެއް ނެތް ކަމަށް ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. އަދި މިހެން އެގްރީމެންޓްތައް ސިއްރު ކުރެވި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މީގެ ކުރިން އިންޑިއާ ސިފައިން ނެތް ކަމަށް ބުނެ އިތުރުފުޅު ހެއްދެވުމަށްފަހު އާންމުންގެ ޕުރެޝާއާއި ހެދި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ކަމަށް ފަހުން ވަނީ އެއްބަސްވެފަވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button