ޚަބަރު

ރ އަތޮޅު މީދޫ މޮނިޓަރިން އަށް

ކޯވިޑް-19 އަށް ރ.އަތޮޅު މީދޫން ބަޔަކު ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށް ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތައް ގެނެސްފިއެވެ.

މީދޫގެ ހެލްތް ސެންޓަރުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ކޮވިޑްގެ އަލާމަތްތަށް ފެނިގެން އެރަށުން ނެގި 4 ސާމްޕަލެއް ކޯވިޑް-19 އަށް ވަނީ ފައްސިވެފައެވެެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތައް ގެނެސްފައެވެ.
ކޯވިޑް-19 އަށް މިހާރު މާލެ އިން ފައްސިވަމުންދާ މީހުންނަށްވުރެ އަތޮޅުތެރެއިން ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ 50 ރަށަށް ވުރެ ގިނަ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އެބަ އޮތެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button