ޚަބަރުސިޔާސީ

އަދިވެސް ޖީބުން ޓެކްސް ދޭންވީ ރައްޔިތުން؟ ސައީދު

އަދިވެސް ޖީބުން ޓެކްސް ދޭންވީ ރައްޔިތުންތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ޓްވީޓް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލ އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޓްވީޓްކުރައްވަމުންނެވެ. މި ޓްވީޓްގައި ވަނީ ސަރުކާރުން މަސްވެރިންގެ އަޑު ނޭހި ކަމަށާއި، ފައިސާނުލިބިގެން ލ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިން ޝަކުވާ އުފުލަމުންދާތާ އެތަކެއް ދުވަހެއްވެއްޖެކަމަށާއި ފައިސާ ނުލިބި 3،4 މަސް ވެއްޖެކަމަށެވެ.

މި ޓްވީޓްގައި ކައުންސިލް ރައީސް އިބްރާހިމް ޝައްމޫން ޓެގް ކުރައްވާ  އެމްޕީ ވިދާޅުވެފަައިވަނީ އެބޭފުޅާ ހިމެނޭ ގޮތަށް މާންދޫގައި ފައިސާ ކޮޅު ހޯދަން ސަލާން ޖަހަނީ ކަމަށެވެ.

މި ޓްވީޓްގައި މަސްވެރިން އަޑުއުފުލާ ވީޑިއޯ އަދި ޕޮޓޯވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button