ޚަބަރުދުނިޔެ

ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ހިންދޫ ބަޔަކު މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކޮށްފި

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަޖްރަންގް ޑާލްގެ މަސައްކަތްތެރިން ވަނީ އަހުމަދުއާބާދުގައި ހުންނަ ’ގަރްބާ‘ ތަނަކަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މުސްލިމު ޒުވާނުންތަކެއްގެ ގައިގައި ތަޅައިގަނެފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ބައެއް ޒުވާނުން އެމީހުންގެ ދީނީ އައިޑެންޓިޓީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށް، ސެފްރޯން ބްރިގޭޑް އަޅައިގެން ތިބި މީހުންވެސް އެ ވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދެއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެއް ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ޓްރެފިކްގެ ތެރޭގައި ސެފްރޯންސްކާފްގައި ތިބި ބައި ޑަޒަން ފިރިހެނުން ތަކެއް މީހެއްގެ ގައިގައި ތަޅާ މަންޒަރެވެ. އެ މީހާ އަކީ ސަލްމާން ޝޭޚް ކަމަށް އަމިއްލައަށް ދެނެގަނެ، އޭނާ ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ވަކާލާތު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އޭނާ ބުނަނީ އެނބުރި ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ވީޑިއޯތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވީޑިއޯތައް އެނގިގެން، އެ ވީޑިއޯތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު އެއްވެސް މީހަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ނާންނަތީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް،“ ޒޯން 7 ގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް، ބީ ޔޫ ޖަދީޖާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button