ޚަބަރުސިޔާސީ

އެމްޑީޕީގެ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕް ސްކްރީން ޝޮޓެއްގެ ހަގީގަތް

އެމްޑީޕީގެ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕްގައި މިނިސްޓަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ”ރާއްޖޭތެރޭގެ މީހުން މުނިފޫހިފިލުވަނީ ބަރަހަނާ ބަލާން“ ކަމަށް ވިދާޅޫވާ ސްކްރީން ޝޮޓެއް ލީކްވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕް ސްކްރީން ޝޮޓެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުން ދަނީ ސައްހަ އެއްޗެއްކަމެއް އަދި ޔަގީނެއް ނޫނެވެ. މިކަމާގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އަދި އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖޭތެރޭގެ ގިނަ މީހުން މާލެ އަންނަނީ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން މުނިފޫހިފިލުވަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވި ފަހުން އެމްޑީޕީގެ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕް ގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން މިކަމާ މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް ވެއެވެ.

2 Comments

  1. މާލެ މާލެ އަކަށް ދެއްކީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ގޯނިގާ އުވަލާގެން ތިބި ހަނދާން ނެތުނީ ދޯ ކަނޑިކި ބުރި އަން ހަނދާން ނެތުނީ ނިޢުމަތް ތަކަށް ޝުކުރު ވެރިނުވާ ބައެއް

  2. އޮޅުވަންނޫޅޭ ޢެމްޑީޕީއިސްވެރިންނައްވެގެން މިއަދުތިބިމީހުން ރާއްޖެތެރޭމީހުނާޖައްސާލައިގެންއުޅޭތަން ފެނޭ ،އަންނިވެސް އަދުންހުސެންވެސް އާދިލް ސަލީމް ވެސް ފައްޔާޒް ވެސް އަސްލަމް ވެސް މިފަހަރު ވޯޓުން ދައްކާނަން ކަލޯމެނައް މަގާމުތަކައްއާދެވިފަތިތިބީ އަހަރެމެންވޯޓުދިނީމަކަން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button