ޚަބަރު

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ލަސްނުކޮށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފެށުން: ޑރ.ޝަހީމް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެގެން ދިއުމާއިއެކު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، ވީހާވެސް އަވަހަށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފެށުން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ.

ޝަހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ޝަހީމް މިގޮތަށް ޓުވީޓު ކުރެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ދަނޑިވައްގައެވެ.

”މާތް ﷲ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅުން މިިވަގުތު މާލެ ސިޓީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދިއުމާއެކު، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ލަސްނުކޮށް ޖަމާއަތް ފެށުންކަމުގައި ދެކެން. ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން މިސްކިތް ބަންދުކޮށް ޖަމާއަތް މެދުކަނޑާފަ ބޭއްވުން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ.“ ޑރ.ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ، ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކޮށްފައެވެ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button