ޚަބަރު

ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނެއްގަ ރޯވެއްޖެ

ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މީގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރީންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި ސްޓެލްކޯ އިންޖީނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު 12:15 ގައި ލިބިގެން ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އަދި އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ 12:26 ގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ނޭނގެއެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button