ޚަބަރު

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 99 ހާސް ކޮވިޑް-19 އެމްއާރްއެންއޭ ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 99450 ކޮވިޑް-19 އެމްއާރްއެންއޭ ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ މި ވެކްސިނަކީ އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕްގަ ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިނެއް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިފަހުން އެމެރިކާގެ ފަރާތުން 7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވެފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button