ޚަބަރު

އާންމުން ނިކުމެ ހުޅުމާލޭގައި ލިވާތު ކުރަން ތިބި އިންޑިއާ ދެމީހަކު އަތުލައިގަނެފި

އާންމުން ނިކުމެ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިން އިންޑިއާގެ ދެމީހުން ލިވާތު ކުރަން ތިއްބައި ރޭ އަތުލައިގަނެފިއެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި އާމުންގެ މީހަކު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ދެމީހަކު ގަސްގަނޑުތެރޭން ހިފަހައްޓާ ސުވާލުކުރާ މަންޒަރެވެ. އެދެމީހުން ކައިރީގައި ކީއްތޯ ކުރަނީ އަހައެވެ. އެހުމުން ކަމެއް ނުކުރާކަމަށް އެ ދެމީހުން ބުނެއެވެ. އާންމުންގެ މީހާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަނީ ދޯއޭ އެހުމުން ”ދެން ނުކުރަނީ މާފުކުރޭ“ މިގޮތަށް އެ ދެމީހުން ބުނެއެވެ. އެދެމީހުން ވެސް ތިބީ ފެނުނުއިރު ބަރަހަނާކޮށް ކަމަށާއި، އެމީހުން ތިބީ ލިވާތު ކުރަން ކަމަށް އެވީޑިއޯގައި އާންމުންގެ މީހަކު ބުނާ އަޑުވެސް އިވެއެވެ.

އެދެމީހުން ގާތުގައި ކޮންގައުމެއްގެ ބައެއްތޯ އާމުންގެ މީހަކު ސުވާލު ކުރުމުން ޖަވާބުގައި އިންޑިއާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ލިވާތު ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ވަނީ ބޭޒާރުވެފައެވެ.

 

 

 

2 Comments

  1. މިގައުމު އެންޑީޕީން ވަނީއިންޑޔާގެ އަވަށަކަށް ހަދާފާ ވީމާ އިންޑިޔާ އަކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމާއި އެއްއަންބަކަށް ދެތިން ފިރިން ހުއްދަ ވުމާއި ދެއަންހެނުން އިނުމާއި ދެފިރިހެނުން އިނުން ހުއްދަ ކަމަށް އިންޑިގެ ސްޕްރިން ކޯޓުން ހުއްދަ ކޮއްފައިވާ ގައުމެށް ވީމާ މިގައުމުގަވެސް އެފާހިޝްއަމަލް ދަނީ އާއްމުވަމުން އިތުރުވަމުން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button