ޚަބަރު

ދެ ޝެއިޚުންނަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޝެއިޚް ސަމީރުގެ ނުރުހުން އިމްރާނަށް

ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނާއި، އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ އަދި ޔޫތް މިނިސްޓްރީއިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޔޯގާ ޑޭ ހަރަކާތާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝެއިޚް ނިޝާން އާއި ޝެއިޚް ފަޒްލޫންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުންދާ ދިއުމާއި ގުޅިގެން ޝެއިޚް ސަމީރުގެ ނުރުހުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް އަމާޒު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާނަށް، ޝެއިހް ސަމީރު ރައްދު ދެއްވާފައި މިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އިސްލާމްދީނަށް އެންމެ ބޮޑު ހިދުމަތްކުރީ އަދާލަތު ޕާޓީން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އިމްރާނަށް އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޝެއިހް އަހްމަދު ސަމީރު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޔޯގާ ފަތުރަން ގަދަބާރު ދައްކަމުންދާ ބޭރު ގައުމެއްގެ ނުފޫޒަށް، ދެ އިލްމުވެރިއެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު، ހައްގަކާއި ނުލައި ދިގުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކޯޓްގައި އެދެމުންދާ ދިއުމަކީ ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައިގެން ކުރައްވަން ވަރަށް ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޔޯގާ ހަރަކާތާއި ގުޅިގެން ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ޝެއިހް ނިޝާން އާއި ޝެއިހް ފަޒްލޫންގެ  ބަންދުގެ މުއްދަތު އެކި ފަހަރުމަތިންމިހާރުވަނީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

މި ކަމާއި ގުޅިގެން އެތައް އިލްމުވެރިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން ދަނީ ދެ ޝެއިޚުން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

4 Comments

  1. މިސަރުކާރުގެ ކޮންމެވެރިޔަކުވެސް ދީނީޢިލްމުވެރިންދެކިވަރަށްބިރުގަންނާާނެ. ޢިލްމުވެރިންހިފާހައްޔަރުކުރާނެ ފުރުސަތަކަށް ބަލަބަލާ ތިއްބާ ލިބުނު ހަނި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައިގެން ދެ ޝެއިޚުންނަށް ނުޙައްޤުންއަނިޔާދެމުންއެދަނީ މިވެރިންނިމުން އިރާދަކުރެއްވިޔާ މާހިތިވާނެ. ޙައްއަށްނަބްރުދެއްވާނެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button