ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ ފައުންޑަރ ގޯގޯ ލަޠީފް އަވަހާރަވެއްޖެ

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރު ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ލަޠީފް (ގޯގޯ ލަތީފް) އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ގޯގޯ ލަޠީފް އަކީ ދިވެހިރާޢްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި އެމްޑީޕީ ރެޖިސްޓަރކޮށް ހިންގެވުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ފަރާތެވެ.

ގޯގޯ ލަޠީފް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންނާއި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖްތައް ފޮނުއްވަމުންނެވެ. ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން ރައީސް މައުމޫނުވެސް ވަނީ ލަޠީފްގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ.

ރައީސް މައުމޫނުގެ ދިގު ތިރީސް އަހަރުގެ ވެރިކަން ބަލަދު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެހެން ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބިރުކަނޑާލައި އެންމެ އިސްސަފުގައި ނިކުންނެވި އެއްފަރާތަކީ ގޯގޯ ލަތީފެވެ.

ސިޔާސީ ކުއްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ އިސްފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަފަހަރު ޖަލަށްވެސް ލެވިފައިވަނީ ގޯގޯ ލަތީފެވެ.

އަދި ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުގައި އީވާން ނަސީމް މަރުވުމާއި އެފަހުން ހިނގައި ދިޔަ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ބޭރު ދުނިޔެއަށް ގެނެސް ދެއްވުމުގައި ލަތީފް މުހިން ރޯލެއް ކުޅުއްވިއެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވަނީ ގޯގޯ ލަތީފަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެމްބެސެޑަރުގެ މަޤާމު އަރުވާފައެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރުު ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުނުފަހުން ވެސް އޭނާ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މުޒާހަރާތަކުގައި ލަޠީފް ބައިވެރިވިއެވެ.

ސިއްޙީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ގޯގޯ ލަތީފް ފަހުން ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާއި ދުރުގައި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button